CIELE PROJEKTU
Ciele projektu
História projektu

Projekt v rámci programu Socrates Lingua 1 – Slavic Network – Jazyková a kultúrna integrácia – je spoločným dielom 6 univerzít: Uniwersytet Śląski – Katowice, Univerzita Palackého – Olomouc, Univerzita Komenského – Bratislava, Univerza v Ljubljani, Coфийски университет „Св. Климент Охридски“ – Сoфия, Martin-Luther-Universität – Halle a rádia: Българско Национално радио – програма „Христо Ботев“.

Hlavný cieľ projektu:

Výstup:

Na stránke projektu nájdete: