PROGRAMSKA POMOČ
Programska pomoč
Website Statistics
Jezikovna pomoč
Language comparison
      Alphabets
      Test

Slavic network

Ko vstopimo v Slavic Network, se prikaže Vstopna stran programa. Na desni strani se nahaja Jezikovni meni. Gre za seznam petih jezikov držav partneric projekta, predstavljenih z zastavami in mednarodnimi oznakami držav.

Jezikovni meni je namenjen izbiranju jezika, v katerem bodo podane informacije na posameznih podstraneh. Izbirate lahko med naslednjimi jeziki: poljskim, češkim, slovaškim, slovenskim in bolgarskim.

Po izbiri jezika se vam bo odprla Glavna stran, ki jo sestavljata Osnovni meni (vodoravno) in Jezikovni meni (navpično).

Jezikovni meni je viden na vsaki strani programa. Med delom s programom lahko izbrani jezik spremenite s pritiskom na ustrezni gumb v Jezikovnem meniju.

Osnovni meni je namenjen izbiranju naslednjih podstrani:

Vstopna stran

S katerekoli podstrani Osnovnega menija se lahko z izbiro gumba Vstopna stran vrnete na vstopno stran spletnih strani projekta.

O projektu

S klikom na ta gumb odprete podstran z informacijami o vsebini in ciljih projekta Slavic Network. Informacija je dostopna v petih jezikih in se pojavi v jeziku, ki ga izberete v Jezikovnem meniju. Jezik lahko poljubno zamenjate. S podstrani O projektu lahko s klikom na ustrezni gumb preidete na katerokoli drugo podstran Osnovnega menija.

Partnerji

Na tej strani najdete informacije o partnerjih, ki sodelujejo pri projektu Slavic Network: Šlezijska univerza v Katovicah, Univerza Palackega v Olomoucu, Univerza Komenskega v Bratislavi, Univerza v Ljubljani, Univerza Sv. Klimenta Ohridskega, Bolgarski nacionalni radio v Sofiji, Univerza v Halleju. Informacija je dostopna v petih jezikih in se pojavi v jeziku, ki ga izberete v Jezikovnem meniju. Jezik lahko poljubno zamenjate. S podstrani Partnerji lahko s klikom na ustrezni gumb preidete na katerokoli drugo podstran Osnovnega menija.

Dobrodošli

Klik na ta gumb odpre podstran z imeni držav partneric projekta:

Poljska     Polska
Češka   Česka republika
Slovaška   Slovenská republika
Slovenija   Slovenija
Bulgarija   България

S klikom na ime določene države se odpre podstran z osnovnimi informacijami o izbrani državi, napisanimi v jeziku te države. Če boste kliknili na gumb Himna, boste slišali zvočni posnetek državne himne, po kliku na gumb Iz zgodovine boste lahko prebrali nekaj o zgodovini države, s klikom na gumb Tradicija in običaji pa se boste seznanili z njeno kulturno dediščino.
Z nacionalnih podstrani ali s podstrani Dobrodošli lahko s klikom na ustrezni gumb preidete na katerokoli drugo nacionalno podstran ali podstran Osnovnega menija.

Enote

S klikom na ta gumb se odpre kazalo vsebinsko zaključenih enot. Vsaka enota je sestavljena iz petih Strani.
Strani
vsebujejo raznoliko gradivo, ki uporabnika seznanja z enim izmed petih jezikov (poljskim, češkim, slovaškim, slovenskim, bolgarskim). Jezik, ki ga želite spoznati, izberete tako, da v Jezikovnem meniju na levi strani kliknete na ustrezen gumb. Med delom je mogoče izbrani jezik zamenjati v Jezikovnem meniju.
Strani
izbiramo s kliki na dane gumbe. V spodnjem desnem kotu vsake Strani se nahajajo gumbi, ki omogočajo vrnitev na prejšnjo Stran, prehod na naslednjo Stran ali vrnitev na stran Enote.
V desnem zgornjem kotu Strani se nahajajo gumbi z zastavami držav partneric projekta. Ko kliknete na eno izmed zastav, se zaslon razdeli na dva dela in tako lahko primerjate dva jezika hkrati. Ob gumbih z zastavami je tudi gumb s funkcijo za razveljavitev deljenosti zaslona.
Ko je zaslon razdeljen, je na obeh delih zaslona isto gradivo. Izbira jezikov, ki ju želite primerjati, je poljubna, npr. poljsko-češko, bolgarsko-slovaško, slovensko-češko ipd.

Pomoč

Stran je sestavljena iz dveh podstrani:

  1. Programska pomoč
  2. Jezikovna pomoč.

Programska pomoč informira o načinu iskanja informacij po spletnih straneh projekta Slavic Network. Dostopna je v petih jezikih držav partneric projekta Slavic Network in v angleškem jeziku. S podstrani Programska pomoč lahko s klikom na ustrezni gumb preidete na katerokoli drugo podstran Osnovnega menija.

Jezikovna pomoč je zbirka osnovnih informacij o vseh petih jezikih držav partneric projekta Slavic Network. Jezik, o katerem se želite poučiti, izberete v meniju Jezikovna pomoč. Izbrani jezik je mogoče zamenjati s klikom na ustrezni gumb v Jezikovnem meniju. S podstrani Jezikovna pomoč lahko s klikom na ustrezni gumb preidete na katerokoli drugo podstran Osnovnega menija.

Povezave

Tu se nahajajo povezave na druge spletne strani s podobno vsebino, kot je na straneh projekta Slavic Network. Informacija je dostopna v petih jezikih, izpiše pa se v jeziku, ki ga je uporabnik izbral v Jezikovnem meniju. Izbrani jezik lahko zamenjate s klikom na ustrezni gumb v Jezikovnem meniju. S podstrani Povezave lahko s klikom na ustrezni gumb preidete na katerokoli drugo podstran Osnovnega menija.