POMOC PROGRAMOWA
Pomoc programowa
Website Statistics
Pomoc językowa
Porównanie języków
      Wyrazy
      Alfabety
      Test

Slavic network

Po otwarciu programu Slavic Network pokazuje się Strona główna programu. Na prawej stronie Strony głównej znajduje się Menu językowe. Są to pionowo ustawione przyciski zawierające: nazwę języka, flagę państwa i międzynarodowy skrót nazwy państwa.

Menu językowe służy do wyboru języka, w jakim będą podawane podstawowe informacje na poszczególnych stronach. Językiem informacji jest: język polski, język czeski, język słowacki, język słoweński, język bułgarski. Jeśli chcesz wybrać jeden z tych języków jako język porozumienia z programem, naciśnij odpowiedni przycisk.

Menu językowe będzie widoczne na każdej stronie programu. W czasie pracy z programem istnieje możliwość zmiany języka przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku z Menu językowego.

Wybór języka porozumienia z programem prowadzi do przejścia ze Strony głównej do Menu podstawowego, które znajduje się w postaci poziomych przycisków na górze strony.

Menu podstawowe służy do wyboru stron. Menu podstawowe zawiera następujące strony:

Jeśli chcesz wybrać odpowiednią stronę, naciśnij przycisk z jej nazwą.

Menu podstawowe

Strona główna.

Pojawia się standardowo jako pierwsza strona przy otwarciu programu Slavic Network. Jeśli aktywne są inne strony programu z Menu podstawowego, to naciśnięcie klawisza Strona główna w Menu podstawowym spowoduje przejście do tej strony.

O projekcie.

Naciśnięcie tego klawisza powoduje otwarcie strony, która informuje o założeniach i sposobie realizacji programu Slavic Network. Ta informacja jest sporządzona w 5 językach i pojawia się w wybranym przez użytkownika języku z Menu językowego. Można zmienić język, naciskając odpowiedni klawisz w Menu językowym. Ze strony O projekcie można przejść do innych stron Menu podstawowego, naciskając odpowiedni przycisk.

Partnerzy.

Naciśnięcie tego klawisza powoduje otwarcie strony, która informuje o partnerach realizujących projekt Slavic Network: Uniwersytet Śląski – Katowice, Univerzita Palackého – Olomouc, Univerzita Komenského – Bratislava, Univerza v Ljubljani, Coфийски университет „Св. Климент Охридски“ – Сoфия, Българско Национално радио – програма „Христо Ботев“ a Martin Luther Universität Halle. Ta informacja jest sporządzona w 5 językach i pojawia się w wybranym przez użytkownika języku z Menu językowego. Można zmienić język, naciskając odpowiedni klawisz w Menu językowym. Ze strony Partnerzy można przejść do innych stron Menu podstawowego, naciskając odpowiedni przycisk.

Witamy.

Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie strony, która składa się z następujących opcji:

Polska     Polska
Czechy   Česká republika
Słowacja   Slovenská republika
Słowenia   Slovenija
Bułgaria   България

Naciśnięcie przycisku z nazwą jednego z państw spowoduje otwarcie wybranej Strony narodowej. Tu, w języku wybranego państwa, można uzyskać podstawowe informacje o danym państwie. Można również wysłuchać hymnu, naciskając przycisk Hymn, dowiedzieć się o historii danego państwa, naciskając przycisk Nieco historii oraz o tradycjach i obyczajach, naciskając przycisk Tradycje i obyczaje.
Można przechodzić z jednej Strony narodowej do innej. Ze Strony narodowej lub ze strony Witamy można przejść do innych stron Menu podstawowego, naciskając odpowiedni przycisk.

Moduły.

Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie strony, która jest zestawem Modułów i składających się na moduły Stron. Strony zawierają różnorodny materiał zapoznający z jednym z pięciu języków (polski, czeski, słowacki, słoweński bułgarski). Naciskając w Menu językowym po lewej stronie odpowiedni przycisk, można wybrać język, z którym chcesz się zapoznać. W trakcie pracy można zmienić wybrany język.
Naciskając dany przycisk, można wybrać odpowiednią Stronę. Na każdej Stronie w prawym dolnym rogu są przyciski, dzięki którym można wrócić do poprzedniej Strony, przejść do kolejnej Strony lub wrócić do strony Moduły.
W prawym górnym rogu Strony są przyciski z flagami państw, które oznaczają poszczególne języki oraz przycisk z przekreśleniem. Umożliwiają one porównanie tego samego materiału w dwu różnych językach. Jeśli naciśniesz jeden z przycisków oznaczonych flagą, to po prawej stronie pojawi się drugi ekran, na którym znajduje się analogiczny materiał do tego, który jest po stronie lewej. Istnieje możliwość wielostronnego porównywania wyświetlanych na ekranach tekstów stworzonych w 5 językach, np.: polski-czeski, bułgarski-polski, słoweński-czeski itp.
Przycisk z przekreśleniem oznacza przejście z trybu dwu ekranów do trybu jednego ekranu.

Pomoc.

Naciśnięcie tego klawisza powoduje otwarcie strony, która składa się z dwu opcji:

  1. Pomoc programowa,
  2. Pomoc językowa.

Pomoc programowa.

Pomoc programowa jest sporządzona w języku angielskim i w pięciu językach programu Slavic Network (polski, czeski, słowacki, słoweński, bułgarski).
Pomoc programowa
informuje o tym, jak poruszać się po programie Slavic Network.
Jeśli chcesz skorzystać z Pomocy programowej, naciśnij przycisk Pomoc, a następnie Pomoc programowa.
Ze strony Pomoc programowa można przejść do innych stron Menu podstawowego, naciskając odpowiedni przycisk.

Pomoc językowa

Pomoc językowa to zbiór podstawowych wiadomości dotyczących wszystkich języków, które są przedmiotem programu (bułgarski, czeski, polski, słowacki, słoweński). Możesz wybrać język, o którym chcesz uzyskać podstawowe informacje, naciskając na nazwę tego języka w opcji Pomoc językowa.

Informacje są sporządzone w 5 językach i pojawiają się w wybranym przez użytkownika języku z Menu językowego. Można zmienić wybrany język, naciskając odpowiedni klawisz w Menu językowym. Ze strony Pomoc językowa można przejść do innych stron Menu podstawowego, naciskając odpowiedni przycisk.

Połczenia.

Naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie strony, na której znajdują się połączenia (links) do innych programów poświęconych nauczaniu języków słowiańskich. Ta informacja jest sporządzona w 5 językach i pojawia się w wybranym przez użytkownika języku z Menu językowego. Można zmienić język, naciskając odpowiedni klawisz w Menu językowym. Ze strony Połączenia można przejść do innych stron Menu podstawowego, naciskając odpowiedni przycisk.