CÍLE PROJEKTU
Cíle projektu
Historie projektu

Projekt v rámci programu Socrates Lingua 1 – Slavic Network – Jazyková a kulturní integrace – je společným dílem 6 univerzit: Uniwersytet Śląski – Katowice, Univerzita Palackého – Olomouc, Univerzita Komenského – Bratislava, Univerza v Ljubljani, Coфийски университет „Св. Климент Охридски“ – Сoфия, Martin-Luther-Universität – Halle a rozhlasu (Българско Национално радио – програма „Христо Ботев“).

Hlavní cíl projektu:

Výstup:

Na internetové stránce projektu najdete témata jako např.: