PARTNEŘI
Univerzita Palackého
Řešitelský tým
english

 

Univerzita Palackého – členové řešitelského týmu

Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.

Vedoucí sekce polské filologie Katedry slavistiky Filozofické fakulty

Marie Sobotková

Zájmy: historie a současnost polské a české literatury, literatura a film, klasická hudba, letní turistika.
Kontakt: sobotkom@upol.cz

 

Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

Zástupce vedoucího Katedry bohemistiky Filozofické fakulty

Jiří Fiala

Zájmy: historie české literatury 18. a 19. století, regionální historie, folkloristika, cykloturistika
Kontakt: if@upol.cz

 

PhDr. Ivana Dobrotová, Ph. D.

Tajemnice sekce polské filologie Katedry slavistiky

Ivana Dobrotová

Zájmy: současný polský jazyk, jazyková kultura, lexikologie, cestování
Kontakt: i.dobrotova@centrum.cz

 

PhDr. Hana Pilátová

Ředitelka Audiovizuálního centra UP
koordinátorka výrobních prací projektu
In Memoriam

Hana Pilátová

 

Mgr. Vladimír Kubák

webmaster

Vladimír Kubák

 

Ivana Perůtková

výtvarnice

Ivana Perůtková

 

Martin Buka

mistr zvuku

 


english

Palacký University in Olomouc - Czech participants in the Slavic Networking Research Project

 

Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.

Head of the Detachment of Polish Philology of the Department of the Slavic Philologies of the Palacký University in Olomouc

Marie Sobotková

Areas of interest and hobbies: the historical and contemporary Polish and Czech literature, literature and film, classic music, summer tourism
Contact: sobotkom@upol.cz

 

Prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

Member of the Department of the Czech Literature of the Palacký University in Olomouc

Jiří Fiala

Areas of interest and hobbies: history of the Czech Literature of the 18. and 19. Century, regional history, folklore, biking
Contact: if@upol.cz

 

PhDr. Ivana Dobrotová, Ph. D.

Secretary of the Detachment of Polish Philology of the Department of the Slavic Philologies of the Palacký University in Olomouc

Ivana Dobrotová

Areas of interest and hobbies: contemporary Czech language, language culture, lexicology, tourism
Contact: i.dobrotova@centrum.cz

 

PhDr. Hana Pilátová

Director of the Audiovisual Centre of the Palacký University in Olomouc
Coordinator of the web production of the project
In memoriam

Hana Pilátová

 

Mgr. Vladimír Kubák

Webmaster

Vladimír Kubák

 

Ivana Perůtková

Designer

Ivana Perůtková

 

Martin Buka

Sound engineer