ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Цели на проекта
История на проекта

Подпрограма Slavic Network – Езикова и културна интеграция – в рамките на програма Сократ Лингва 1 е дело на 6 университета: Uniwersytet Śląski – Katowice, Univerzita Palackého – Olomouc, Univerzita Komenského – Bratislava, Univerza v Ljubljani, Coфийски университет „Св. Климент Охридски“ – Сoфия, Martin-Luther-Universität – Halle и едно радио (Българско Национално радио – програма „Христо Ботев“).

Главна цел на проекта:

Средства:

На страницата на проекта ще намерите теми като: