ПРОГРАМНА ПОМОЩ
Програмна помощ
Website Statistics
Езикова помощ
Language comparison
      Alphabets
      Tect

Slavic network

С отварянето на програмата Slavic Network се появява Главният портал на програмата. Отдясно в Главния портал се намира Езиковото меню. Това са вертикално разположени бутони, които съдържат: названието на езика, държавното знаме и международното съкращение на названието на държавата.

Езиковото меню служи за избор на език, на който се представя основната информация на отделните страници. Като информационни езици се използват българският, чешкият, полският, словашкият и словенският. Ако искаш да избереш един от тези езици, чрез които да работиш в програмата, натисни съответния бутон. Езиковото меню се вижда на всяка страница от програмата. При работа с програмата съществува възможност с натискане на съответния бутон от Езиковото меню да се сменя езикът.

Изборът на език за работа с програмата освен това води до преминаване от Главния портал към Основното меню, което под формата на хоризонтално разположени бутони стои в горната част на страницата.

Основното меню служи за избор на страниците. Основното меню съдържа следните страници:

Ако искаш да избереш съответната страница, натисни бутона с нейното название.

Основно меню

Главен портал.

По подразбиране се появява като първа страница при отварянето на програмата Slavic Network. Ако чрез Основното меню са активирани други страници от програмата, натискането на бутона Главен портал в Основното меню води до преминаване към тази страница.

За проекта.

Натискането на този бутон води до отваряне на страницата, която информира за принципите и начините за реализация на програмата Slavic Network. Тази информация е подготвена на 5 езика и се появява на избрания от ползвателя език от Езиковото меню. Езикът може да се смени с натискане на съответния бутон от Езиковото меню. От страницата За проекта може да се премине към другите страници на Основното меню, като се натискат съответните бутони.

Партньори.

Натискането на този бутон води до отварянето на страницата, която информира за партньорите, реализиращи проекта Slavic Network: Uniwersytet Śląski – Katowice, Univerzita Palackého – Olomouc, Univerzita Komenského – Bratislava, Univerza v Ljubljani, Coфийски университет „Св. Климент Охридски“ – Сoфия, Българско Национално радио – програма „Христо Ботев“ и Martin Luther Universität Halle.

Тази информация е подготвена на 5 езика и се появява на избрания от ползвателя език от Езиковото меню. Езикът може да се смени с натискане на съответния бутон от Езиковото меню. От страницата Партньори може да се премине към другите страници на Основното меню, като се натискат съответните бутони.

Здравейте.

Натискането на този бутон води до отваряне на страницата, която се състои от следните опции:

Полша     Polska
Чешка република   Česká republika
Словакия   Slovenská republika
Словения   Slovenija
България   България

Натискането на бутона с името на държавата води до отваряне на избраната Държава (страница). Тук, в езика на избраната държава, може да се получи основна информация за дадената държава. Може да се изслуша и химнът, като се натисне бутонът Химн, да се научи нещо за историята на дадената страна, като се натисне бутонът Малко история, както и традициите и обичаите в страната, като се натисне бутонът Традиции и обичаи.
Може да се преминава от една Държава (страница) към друга. От една Държава или от страницата Здравейте може да се преминава към други страници на Основното меню, като се натиска съответният бутон.

Модули.

Натискането на този бутон води до отваряне на страницата, която се състои от Модулите и Страниците, които ги съставят. Страниците съдържат разнообразен материал, запознаващ с един от основните езици (полски, чешки, словашки, словенски, български). С натискане на съответния бутон в лявата страна на Езиковото меню, можеш да избереш езика, с който искаш да се запознаеш. По време на работата езикът може да се смени.
С натискане на даден бутон може да се избере съответната Страница. На всяка Страница в десния долен ъгъл има бутони, с които може да стане връщането на предишната Страница, да се премине към следващата Страница или да се премине към страницата Модули.
В десния горен ъгъл на Страницата се намират бутоните със знамената на държавите, които обозначават отделните езици, както и бутонът с кръстче. Те дават възможност да се сравни еднакъв материал на два различни езика. Ако натиснеш един от бутоните, обозначени със знаме, тогава в дясната част ще се появи втори екран, на който ще се намира материал, аналогичен на този от лявата част. Съществува възможност да се сравняват многостранно появяващите се на екрана текстове, създадени на 5 езика, напр. полски-чешки, български-полски, словенски-чешки и т.н. Бутонът с кръстче означава преминаване от режим с два екрана на режим с един екран. 

Помощ.

Натискането на този бутон води до отваряне на страницата, която се състои от две опции: 1. Програмна помощ, 2. Езикова помощ.
Програмната помощ
и Езиковата помощ са съставени на английски език и на петте езика на програмата Slavic Network (полски, чешки, словашки, словенски, български).

Програмната помощ информира за начина на движение по програмата Slavic Network. Ако искаш да използваш Програмната помощ, натисни клавиша Помощ, а след това Програмна помощ. От страницата Програмна помощ може да се премине към другите страници на Основното меню, като се натискат съответните бутони.

Езикова помощ

Езиковата помощ съдържа основните данни за всички езици от програмата (български, чешки, полски, словашки, словенски). Можеш да избереш един от тези езици, на който да получаваш основната информация в програмата, като натиснеш съответния бутон с названието на езика от опцията Езикова помощ.

Информацията е подготвена на 5 езика и се появява на избрания от ползвателя език от Езиковото меню. Езикът може да се смени с натискане на съответния бутон от Езиковото меню. От страницата Езикова помощ може да се премине към другите страници на Основното меню, като се натискат съответните бутони.

Връзки.

Натискането на този клавиш води до отваряне на страницата, на която се намират връзките (линковете) с други програми, посветени на изучаването на славянските езици. Тази информация е подготвена на 5 езика и се появява на избрания от ползвателя език от Езиковото меню. Езикът може да се смени с натискане на съответния бутон от Езиковото меню. От страницата Връзки може да се премине към другите страници на Основното меню, като се натиснат съответните бутони.