СЪДЪРЖАНИЕ
   
Добър ден Извинете, къде е?
Аз съм Иво Да ви помогна ли? Да повикам ли лекар?
Аз съм Българин Колко души ще дойдат...?
Пазаруваме за рожден ден Ти от кой отбор си?
Билет до Брюксел, моля  
 
Обичаш ли мелба?  
 
Да учим български